ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงในการใช้งาน


หน้านี้กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการเข้าถึงและการใช้บริการ
1. การยอมรับข้อตกลง

1.1 บริการนี้เป็นกรรมสิทธิ์และดำเนินการโดย
APP Academy Course Based Learning Management System ข้อกำหนดและการแสดงออกบางอย่างที่ใช้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้มีความหมายที่กำหนดไว้ในพจนานุกรมเมื่อสิ้นสุดข้อกำหนดการใช้งานหรือที่อื่น ๆ ในข้อตกลงนี้

1.2 การใช้บริการของคุณในลักษณะใด ๆ รวมถึงโดยการเยี่ยมชมการเข้าถึงการสืบค้นหรือการเชื่อมโยงไปยังบริการหรือโดยการใช้คุณสมบัติเครื่องมือหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เราจัดเตรียมไว้ในบริการนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขและการยอมรับของคุณ ข้อกำหนดเงื่อนไขนโยบายประกาศและข้อความปฏิเสธความรับผิดที่มีอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานนี้และที่อื่น ๆ บนบริการ การใช้บริการของคุณในลักษณะใดก็ตามถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะผูกพันตามข้อตกลง (ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้) ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้มีผลกระทบต่อสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายของคุณ หากคุณไม่เห็นด้วยที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้อย่าเข้าใช้หรือใช้บริการ

1.3 หากคุณใช้บริการใด ๆ สำหรับหรือในนามของ บริษัท หรือนิติบุคคลหรือองค์กรอื่นคุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ข้อตกลงนี้และข้อตกลงอื่นใดในนามของ บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นหรือ องค์กรและข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงจะผูกมัด บริษัท หรือนิติบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ
2. ข้อกำหนดและนโยบายเพิ่มเติม

2.1 คุณสมบัติเครื่องมือและองค์ประกอบของบริการที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างหลักสูตรใด ๆ แจกจ่ายหลักสูตรใด ๆ สร้างพอร์ทัลป้ายขาวซื้อสิทธิ์เข้าถึงหลักสูตรใด ๆ และ / หรือลงทะเบียนและเข้าร่วม หลักสูตรใด ๆ :

(a) สามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ใช้ที่มีบัญชีที่ใช้งานอยู่; และ

(b) อยู่ภายใต้นโยบายข้อกำหนดเงื่อนไขและ / หรือข้อตกลงเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้นอกเหนือจากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ตามที่มีให้กับผู้ใช้ก่อนที่จะใช้บริการที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อกำหนดและนโยบายที่อธิบายไว้ในข้อ 2.2)

2.2 เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องอ่านทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายข้อกำหนดเงื่อนไขและ / หรือข้อตกลงเพิ่มเติมทั้งหมดของเราเนื่องจากเป็นข้อกำหนดในการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง นโยบายและข้อกำหนดเพิ่มเติมของเรา (รวมถึงนโยบายและข้อกำหนดทั้งหมดที่อ้างถึง) รวมอยู่ในและเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้และรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและข้อกำหนดของผู้สร้างหลักสูตรของเรานโยบายผู้จัดจำหน่าย นโยบาย (ซึ่งแต่ละข้อนั้นจัดให้แก่ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเพื่อยอมรับก่อนใช้บริการที่เกี่ยวข้อง)

2.3 หากมีความขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดเงื่อนไขหรือนโยบายเฉพาะที่ใช้กับคุณสมบัติเครื่องมือหรือองค์ประกอบของบริการและข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ข้อกำหนดเงื่อนไขหรือนโยบายเฉพาะจะเหนือกว่าขอบเขตของความขัดแย้งหรือ ความไม่ลงรอยกัน
3. การเข้าถึง

3.1 บริการนี้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้หลายวิธีรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง:

(a) ผู้ใช้ทั่วไปที่เข้าถึงหรือเรียกดูบริการใด ๆ โดยไม่ต้องสร้างบัญชี และ

(b) ผู้ใช้ที่สร้างบัญชีเพื่อใช้คุณสมบัติเครื่องมือหรือองค์ประกอบใด ๆ ของบริการที่มีให้สำหรับผู้ถือบัญชีเท่านั้น

3.2 เมื่อคุณสร้างบัญชีคุณต้องให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสมบูรณ์และถูกต้องและคุณต้องรักษาและอัปเดตข้อมูลของคุณทันทีเพื่อให้เป็นจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนตลอดเวลา
APP Academy Course Based Learning Management System จะไม่มีความรับผิดต่อคุณ (หรือบุคคลที่สาม) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของคุณในการรักษาและปรับปรุงข้อมูลของคุณรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการเรียกร้องการสูญเสียหรือความเสียหายจากการที่คุณไม่ได้รับข้อมูล บริการ

3.3 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาการควบคุมการเข้าถึงบัญชีของคุณ (รวมถึงการรักษาความลับของรหัสผ่านของคุณ) คุณยังต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่และคุณต้องแจ้ง
APP Academy Course Based Learning Management System ทันทีหากมีการสงสัยการข่มขู่หรือการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต APP Academy Course Based Learning Management System จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่คนอื่นใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณไม่ว่าจะมีหรือไม่มีความรู้ของคุณ อย่างไรก็ตามคุณอาจต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจาก APP Academy Course Based Learning Management System หรือบุคคลที่สามเนื่องจากพฤติกรรมของคุณหรือบุคคลอื่นที่ใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ

3.4 บริการนี้มีให้เฉพาะและสามารถใช้ได้เฉพาะบุคคลที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไปที่สามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีจะต้องใช้บริการของ
APP Academy Course Based Learning Management System ร่วมกับและอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่มีอายุอย่างน้อย 13 ปีเท่านั้น ในทุกกรณีผู้ใหญ่เป็นผู้ใช้และรับผิดชอบกิจกรรมใด ๆ และทั้งหมด

3.5 เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงบริการเป็นครั้งคราวรวมถึงความพร้อมให้บริการโดยไม่มีข้อ จำกัด